2
MobileSparkler 蓝宝石

MobileSparkler 蓝宝石

精准流畅 品质之选

MobileSparkler 移动DR能持续输出优质X射线,满足人体各部位的拍摄需求,为医生提供清晰的图像。

MobileSparkler 移动DR已在全球上千家医院装机,经过十年临床验证,性能稳定、质量可靠,可轻松应对不同科室的需求,如放射科、骨科、体检科、急诊室、重症监护室、手术室和新生儿科等,是三甲医院的经典之选。


MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石MobileSparkler 蓝宝石