Emer DR 珍珠

Emer DR 珍珠

急救防控 一机多用

Emer DR是主要针对应急X射线摄影的一套解决方案,体积小、重量轻、辐射剂量低。紧急状态下即刻响应,在急诊、救护车等特殊场景也能轻松应对,具备操作简易、安全高效、转运便捷等特点,为医疗机构的诊断带来更高效的流程体验。

Emer DR 珍珠

Emer DR 珍珠

Emer DR 珍珠

Emer DR 珍珠

Emer DR 珍珠